เบื้องหลังการถ่ายทำผลงานสร้างสรรค์เรื่อง ชีวิตสั้น แต่ถั่วฝักยาว : ประเด็น “ความรุนแรง” สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม

หมวดหมู่ มัลติมีเดีย , โดย : admin , 24 ตุลาคม 61 / อ่าน : 314


เบื้องหลังการถ่ายทำผลงานสร้างสรรค์เรื่อง "ชีวิตสั้น แต่ถั่วฝักยาว" 

ในประเด็น “ความรุนแรง” จากทีมที่หนึ่ง เอกการโฆษณา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ผลงานจากโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคมปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com