บ้านไร่สุขสันต์ ..สู่.. พื้นที่เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน บ้านท่ามะพร้าว

หมวดหมู่ ใต้ , โดย : admin , 27 กันยายน 60 / อ่าน : 643


บ้านไร่สุขสันต์ ..สู่.. พื้นที่เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน  จากความตั้งใจของคนตัวเล็กๆ เด็กในชุมชนบ้านท่ามะพร้าว พร้อมด้วยผู้ใหญ่ใจดีในชุมชนที่หวังอยากให้เกิดพื้นที่สร้างสรรค์ พื้นที่เรียนรู้ของคนในชุมชนและคนภายนอก 

กิจกรรมในครั้งนี้ นายดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ลงพื้นที่พร้อมชื่นชมและให้แนวคิดสู่การต่อยอดและพัฒนาให้เป็นชุมชน 3ดีวิถีสุข (สื่อดี-พื้นที่ดี-ภูมิดี) บ้านท่ามะพร้าว พร้อมต่อยอดกับผลิตภัณฑ์ "กะปิของดีในชุมชน" 

 

 

#ศิลป์สร้างสุข


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com