โครงการสินไซโมเดล จัดกิจกรรม สัมมนาสานสัมพันธ์วรรณกรรมไทย-ลาว ครั้งที่ 4 ฮูปแต้ม : มรดกวัฒนธรรมสองฟากฝั่ง

หมวดหมู่ อีสาน , โดย : admin , 23 กันยายน 60 / อ่าน : 1,034


วันที่ 21-22 สิงหาคม 2560  ณ โรงแรมราชาวดีรีสอร์ท แอนด์ โฮเทล และวัดไชยศรี บ้านสาวะถี ต.บ้านทุ่ม จ.ขอนแก่น โครงการสินไซโมเดล โดยเครือข่ายศิลปินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดกิจกรรม สัมมนาสานสัมพันธ์วรรณกรรมไทย-ลาว ครั้งที่ 4 ฮูปแต้ม : มรดกวัฒนธรรมสองฟากฝั่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมองค์ความรู้และเผยแพร่งานวิจัยเกี่ยวกับฮูปแต้ม : มรดกร่วมของไทยและสปป.ลาว ในการจัดทำฐานข้อมูลบทความ/งานวิจัย เกี่ยวกับฮูปแต้ม : มรดกร่วมของไทยและสปป.ลาว อีกทั้งยังเป็นการนำเอาองค์ความรู้ไปใช้ในการต่อยอดกิจกรรมภายใต้โครงการสื่อศิลปวัฒนธรรมภาคอีสานของพื้นที่ดำเนินการในชุมชนตนเองอีกด้วย

 ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com