เชิญร่วมงาน นำเสนอผลการสืบค้นเมืองเก่า บ้านเราศรีฐาน #สปาร์คยูศรีฐาน

หมวดหมู่ อีสาน , โดย : Northeast60-0006 , 4 สิงหาคม 60 / อ่าน : 318


เชิญร่วมงาน นำเสนอผลการสืบค้นเมืองเก่า บ้านเราศรีฐาน #สปาร์คยูศรีฐาน 

วันอังคารที่  4   สิงหาคม พ.ศ. 2560   ชุมชนบ้านศรีฐาน  เทศบาลนครขอนแก่น  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

 

16.30 - 17.00 น.           รับลงทะเบียนและแจกเอกสารเผยแพร่ (ฟรี)

17.00 – 17.25 น.          พิธีกรดำเนินรายการเชิญประธานสัมมนากล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

17.25 – 17.40 น.          1.รำถวายอวยพร

17.40 – 17.45 น.          กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานโดย..(.รองธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น....)

17.45 – 18.00 น.          กล่าวเปิดงาน โดย นายธีระศักดิ์   ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

18.00– 18.15 น.           2.เปิดวิดีโอ “สืบค้นเมืองเก่า บ้านเราศรีฐาน 

18.15 – 18.20 น.          พิธีกรกล่าวเชิญวิทยากรและผู้ดำเนินรายการ

18.20 – 19.15 น.          หัวข้อ1… สืบค้นเมืองเก่า บ้านเราศรีฐาน สู่แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

                                    เมืองขอนแก่น

                                    1.โดย นายธีระศักดิ์   ฑีฆายุพันธุ์       นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

                                    (ประเด็น – การหนุนเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)                                                                                           2.โดย นายบัญชา   พระพล      ผ.ช.อธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมฯ

                                      (การเข้ามาช่วยหนุนเสริมของภาคสถาบันการศึกษา)

                                     3.โดย ผศ.ทรงวิทย์  พิมพะกรรณ์   อาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศักยภาพของชุมชนในมุมของพื้นที่ ศิลปวัฒนธรรม)

                                     4.โดย พ.ท.พิสิษฐ์      ชาญเจริญ นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น (การเข้ามาหนุนเสริมขององค์กรสื่อมวลชน)

                                     5.โดย นายหนูฤทธิ์   ล่ามแขก  ประธานชุมชนศรีฐาน 3   (ศักยภาพของชุมชนในการรองรับการพัฒนาและท่องเที่ยว)

                                     6.โดย ครู.........................................

                                      7.โดย เยาวชน……………………….

                                     ดำเนินรายการโดย คุณสมาลี   สุวรรณกร  ประธานเครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนอีสาน

19.15 – 19.30 น.         ตอบข้อซักถามจากผู้เข้าร่วมงานสัมมนา // ชาวชุมชนประกาศเจตนารมย์ร่วมกันในการพัฒนาชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม พร้อมชูของดีของชุมชนเป็นสินค้าของฝาก และ ร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ (วัดจอมศรี) เป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง

19.30 – 16.00 น.          การแสดงชุดที่ 2 .(สวดสรภัญญะ) 

19.30 – 19.45 น.          การแสดงชุดที่ 3.....................................

19.45 – 20.00 น.         

 

JJJJJJJJJJJJJJJJJ

 

 

 

ภายในงานมีซุ้มของดีอะไรบ้าง ใส่เข้าไปด้วยนะ จะได้เยี่ยมชมจนครบ

 

 


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com