เจ้าหน้าที่ ทีเซ็ป ลงพื้นที่ดูเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน

หมวดหมู่ อีสาน , โดย : Northeast60-0006 , 4 สิงหาคม 60 / อ่าน : 281


เมื่อวันที่ 2-3 สิงหาคม 60 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (หรือที่รู้จักกันในชื่อย่อ สสปน.) หรือ ทีเซ็ป ได้ลงพื้นที่ชุมชนปฏิบัติการ Spark you ปลุก ใจ เมือง ภาคอีสาน ประกอบด้วย ชุมชนสาวะถี ชุมชนท่าพระ และ ชุมชนศรีฐาน อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อดูศักยภาพชุมชนในการยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เพื่อรองรับเมือง MICE CITY ในอนาคต 


โดยชาวชุมชนได้ให้การต้อนรับ ทั้งการแสดง และการสาธิต โชว์การทำอาหาร ประทับใจแด่ผู้มาเยือน ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com