โครงการ วิถีชุมชนท่ามะพร้าว สร้างสุขด้วยกะลา ชวนร่วมกิจกรรม เด็กนอกกะลา สร้างแกนนำ ผ่านละครหุ่นกะลา

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 27 กรกฎาคม 60 / อ่าน : 406


กำหนดการ กิจกรรม “เด็กนอกกะลา”สร้างแกนนำ ผ่านละครหุ่นกะลา”
โครงการ วิถีชุมชนท่ามะพร้าว สร้างสุขด้วยกะลา  
วันที่ 3-6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560   
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง“บ้านไร่สุขสันต์” และ
โรงเรียนบ้านท่ามะพร้าว อ.คลองท่อม จ.กระบี่


…………………………………………..

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนผ่านกระบวนการสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)


978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศัพท์ : 02-098-0988 โทรสาร : 02-298-0989 
อีเมล : artculture4health@gmail.com


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com