เปิดโฮงละครหุ่นเพื่อชุมชน โฮมทองศรีอุปถัมภ์ (หมอลำหุ่น คณะเด็กเทวดา)

หมวดหมู่ อีสาน , โดย : admin , 25 สิงหาคม 59 / อ่าน : 1,291


กำหนดการเปิดโฮงละครหุ่นเพื่อชุมชน โฮมทองศรีอุปถัมภ์ 

Home Thongsri Puppet communityวันที่  27  สิงหาคม  2559                

09.00 น.      พิธีสงฆ์  การทำบุญร่วมกัน                 

10.00 น.     สู้ขวัญ ผูกข้อต่อแขน                 

10.30 น.      พิธีเปิด  โรงละครหมอลำหุ่น โฮม ทอง ศรี อุปถัมภ์

ประธานในพิธี    นายผดุงศักดิ์  อิ่มเอิบ    นายอำเภอนาดูน                  

12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน                    

13.00 น.      กิจกรรม  Puppet Village   เที่ยวชุมชนจักรสาน                  

14.00 น.       Workshop    สานกระติบข้าว                  

15.00 น.       ทำหุ่นกระติบข้าว จักรสาน ผสมขี้ควาย                  

18.00 น.        พิธีฉลองโรงละครหุ่น                                                  

พิธีเปิดโดย    นายเมธี  สุวรรณฝาย      รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม                                                  

การแสดงรำกลองยาว โดยนักเรียนโรงเรียนบ้านนาฝาย                                                  

การแสดงละครหุ่น  คณะเด็กเทวดา    เรื่อง  “องคุลิมาล”                                                  

ชมหนังกลางแปลงเรื่อง  “ฮักในกระติบข้าว”                                                   

การแสดงรำวงย้อนยุค หมอลำกลอน กิจกรรมงานวัด การออกร้าน                                                           

จำหน่ายสินค้าชุมชน  การแสดงพื้นบ้านวันที่  28  สิงหาคม  2559                

09.00 น.      Puppet Village   ชมสิน ฮูปแต้ม   วัดบ้านดงบัง  อำเภอนาดูน                

10.00 น.       Workshop ลอกลายสิม สินไซ สนุกกับหนังทำมือ                

11.00 น.       ชมละครหุ่น หนังบักตื้อ   คณะเพชรอีสาน  เรื่อง  “สินไซ”                      

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน                

13.00 น.       ปั้นขี้ควาย  ป้ายโรงหุ่น  โรงละครหมอลำหุ่น โฮม ทอง ศรี อุปถัมภ์     

กิจกรรม          ปลูกป่าชุมชน

 


หมายเหตุ       กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

 สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 0930835298 (คุณเซียง)

 

 ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com