22-23 ก.ค. เครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนอีสาน ดูงานโรงหมอลำหุ่น มหาสารคาม

หมวดหมู่ อีสาน , โดย : Northeast60-0006 , 20 กรกฎาคม 60 / อ่าน : 289
การศึกษาดูงานศักยภาพของเครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนอีสาน 

ในวันเสาร์ที่ 22 และวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560 

ณ ศูนย์เรียนรู้ โฮม ทอง ศรี อุปถัมภ์ บ้านหนองโนใต้ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 

**********  

เวลา 12.00 น.           นัดพบกันที่พระธาตุนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม รับประทานอาหารเที่ยง 

เวลา 13.30 น.           ถึงวัดป่าเลไลย์ บ้านหนองพอก อ.นาดูน จ.มหาสารคาม เพื่อศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนัง ที่วัด โดยมีผู้นำชมคือ ผศ.ดร.ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์

เวลา 14.30 น.           ชมภาพจิตรกรรมฝาผนัง ที่วัดโพธาราม ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โดยมีผู้นำชม พร้อมกับบอกเล่า การนำเอาภาพจิตรกรรมฝาผนังดังกล่าวไปใช้ต่อยอดเป็นการแสดงหนังตะลุงคือ ครูยอด เจริญพงศ์ ชูเลิศ เครือข่ายละครหน้า

เวลา 16.00 น.           เดินทางมาถึงโรงหมอลำหุ่น โฮมทองศรีอุปถัมป์ บ้านหนองโนใต้ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โดยชมการแสดงละครหุ่นต้อนรับ โดยครูเซียง ปรีชา การุณ

จากนั้นฟังการแนะนำสถานที่ โดยคุณแม่สมศรี พาลีจันทร์  เจ้าของโฮงหมอลำหุ่น และรับประทานอาหารเย็น ก่อนเข้าที่พักแบบโฮมสเตย์

เวลา 19.00 น.             ชมหนังกางแปลงเรื่อง ฮักในกระติ๊บข้าว โดยครูจืด เข็มทอง โมราษฎร์ พร้อมร่วมพูดคุยกับนักแสดง ถึงการแสดงและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ภาพยนตร์

เวลา 21.00 น.              เข้าที่พัก

เช้าวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560  

เวลา 06.30 น.               สมาชิกเครือข่ายตื่นเช้าตักบาตรพระ 

เวลา 08.00 น.               รับประทานอาหารเช้า ที่โรงหมอลำหุ่น

เวลา 08.30 น.               เดินป่าหาสิ่งอุปกรณ์ธรรมชาติเพื่อร่วมกระบวนการทำผ้ามัดย้อม โดยมีมัคคุเทศน์เป็นชาวบ้าน 3 คน

เวลา 10.30 น.               ตั้งวงคุยถึงศักยภาพของเครือข่ายหมอลำหุ่น เพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และโฮมสเตย์ ในอนาคต พร้อมแลกเปลี่ยนการนำเอาภาพจิตรกรรมฝาผนังไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในการทำสินค้า โดย ดร.กันตา วิลาชัย รองคณบดีวิทยาลัย

การเมืองการปกครอง มมส.

เวลา 12.00                   รับประทานอาหารเที่ยง และแยกย้ายเดินทางกลับภูมิลำเนา โดยสวัสดิภาพ

+++++

สิ่งที่จะต้องเตรียมไป  

อุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว ผ้าเช็ดตัว อุปกรณ์ป้องกันยุง 
ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com