ปั่น 3 ดี วิถีสุข นาท่อม พัทลุง

หมวดหมู่ มัลติมีเดีย , โดย : admin , 19 กรกฎาคม 60 / อ่าน : 299


เมื่อ ปั่น 3 ดีวิถีสุข ของนักปั่นตัวน้อยจากนาท่อม ได้รับการมาเยือนจากนักปันตัวน้อยจากบ้านขามสายน้ำมีชีวิต และ ร่มเมือง เมืองพัทลุง 

โดยร่วมปั่นจักรยาน ตามเส้นทางที่กลุ่มเด็กๆ 3 ดีวิถีสุข นาท่อมได้ลง ทำแผนที่ผ่านเส้นทาง บอกเล่าวิถีชีวิตของชุมชนนาท่อม


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com