สืบค้นเมืองเก่า บ้านเราศรีฐาน วัฒนธรรมร้อยปีที่ยังปรากฏร่องรอย

หมวดหมู่ มัลติมีเดีย , โดย : admin , 19 กรกฎาคม 60 / อ่าน : 371

สืบค้นเมืองเก่า บ้านเราศรีฐาน วัฒนธรรมนับร้อยปีที่ปรากฏร่องรอย อยู่ในพื้นที่ชุมชนศรีฐาน เขตเทศบาลนครขอนแก่น ภาครัฐและภาคเอกชนมองเห็นความสำคัญจึงเกิดกิจกรรม ให้คนในชุมชนร่วมกัน สืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเอง พร้อมด้วยเสาะหาของดี สถานที่สำคัญต่างๆ เพื่อจะยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมให้บ้านตนเองได้ ไปติดตามจากรายงาน


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com