ชุมชนศรีฐาน สืบค้นประวัติ บ้านเก่า เมืองเก่า Spark U #ภาคอีสาน

หมวดหมู่ Spark U , โดย : admin , 13 กรกฎาคม 60 / อ่าน : 446


เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน และ 1-2 กรกฎาคมที่ผ่านมา ชุมชนศรีฐาน เทศบาลนครขอนแก่น ลงพื้นที่สืบค้นประวัติ บ้านเก่า เมืองเก่าของตนเอง ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่าพันปี ในโครงการ Spark U ปลุก ใจ เมืองปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com