เปิดบ้านครูนักสะสมแผ่นปิดหนัง Spark U #ภาคอีสาน

หมวดหมู่ Spark U , โดย : admin , 13 กรกฎาคม 60 / อ่าน : 177


 

"แหล่งเรียนรู้ ผู้ที่สะสมใบปิดหนัง ในวงการภาพยนตร์อีสาน จะเป็นอย่างไร ไปตรวจสอบกับ คุณสุมาลี สุวรรณกรบก.ศูนย์ข่าวเนชั่นภาคอีสาน"

ข่าว โดย สำนักข่าว Nation TV


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com