ศิลป์สร้างสุขสร้างนักวิจัยน้อยในชุมชนบ้านท่ามะพร้าว เพื่อให้เกิดเป็นพลเมืองตื่นรู้

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 11 กรกฎาคม 60 / อ่าน : 388


เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2560 กลุ่มละครมาหยา ศูนย์สื่อสารเด็กไทยฯ (องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขที่4314) โดยแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ได้จัดกิจกรรมสร้างนักวิจัยชุมชนน้อย ให้กับแกนนำเด็กในชุมชน จำนวน 25คน ณ โรงเรียนบ้านท่ามะพร้าว ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

นายปริวัตร กิจนิตย์ชีว์ ประธานโครงการ กล่าวว่า นักวิจัยชุมชนน้อย เป็นการชวนเด็กๆในชุมชนมองชุมชนเพื่อใช้สื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนเพื่อการเปลี่ยนแปลง โดยใช้วิธีการและหลักการง่ายๆ โดยเริ่มต้นจากการชวนน้องๆมามองบ้านตนเอง ให้รู้จักชุมชนโดยสามารถเล่าเรื่องราวบ้านตนเองได้ และลองมองของดีในชุมชน โดยศึกษาเรียนรู้จากครูภูมิปัญญาในชุมชน พร้อมสำรวจเส้นทางในการเชื่อมร้อยของดี ผ่านการผลิตสื่อออนไลน์อย่างง่าย และนอกจากเด็กได้ได้รู้จักชุมชนมากขึ้นแล้ว ยังได้ร่วมกันออกแบบกิจกรรมหลังจากการลงพื้นที่ในชุมชนครั้งนี้ด้วย โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน และโรงเรียนบ้านท่ามะพร้าว เป็นอย่างดี

นักวิจัยชุมชน บ้านท่ามะพร้าว ถือเป็นหนึ่งในการเริ่มต้นของโครงการวิถีชุมชนสร้างสุขบ้านท่ามะพร้าว โดยการสร้างแกนนำเด็กในชุมชนด้วยสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนเพื่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งกิจกรรมนักวิจัยชุมชนเปรียบเสมือนการมองชุมชนและสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมโดยใช้ฐานคิดของชื่อชุมชนท่ามะพร้าว นำเรื่องราวประวัติศาสตร์ และการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยสื่อดี และการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์

เด็กชายปิยวัฒน์ ทำเผือก หรือ น้องไฟรุส  ประธานสภานักเรียนโรงเรียนบ้านท่ามะพร้าว ได้เล่าให้ฟังว่า ตนเองมีความสุขและชื่นชอบกับกิจกรรมมาก จากที่มีพี่ๆมาชวนทำกิจกรรมในชุมชนบ้านท่ามะพร้าว โดยในกิจกรรมครั้งนี้ มีการได้ลงไปพูดคุยกับคนในชุมชน ผมและเพื่อนๆได้ช่วยกันคิด และได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชนจากที่คิดว่ารู้แล้วก็ได้รู้ข้อมูลเพิ่มมากขึ้นว่าบ้านท่ามะพร้าวทำไมถึงชื่อนี้ ทำไมต้องชื่อท่ามะพร้าว พร้อมลงพื้นที่ในชุมชนด้วยแผ่นที่ชุมชนเดินดิน ที่พี่ๆกลุ่มละละครมาหยามาชวนกันลงพื้นที่ ได้สัมภาษณ์โต๊ะอีหม่ามผู้นำศาสนา ได้ถ่ายวีดีโอ ถ่ายภาพด้วย กิจกรรมครั้งนี้ทำให้ผมมีความประทับใจมากครับ

จากการชวนเด็กๆน้องในชุมชนได้ลงพื้นที่ครั้งนี้ ข้อมูลและเนื้อหาที่แกนนำเยาวชนบ้านท่ามะพร้าวได้เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การสอบถาม และการสังเกต ทางทีมกลุ่มละครมาหยา จะได้นำไปออกแบบกิจกรรมร่วมกับทีมงานในพื้นที่ ในการส่งเสริมกระบวนการผ่านละครสร้างสรรค์ให้กับเด็กปฐมวัยในพื้นที่ ถึงการลดหวาน ลดเค็ม และชวนเด็กๆในชุมชนหันมาปลุกผักและกินผัก พร้อมชวนครอบครัวตนเองและคนในชุมชนมาร่วมสร้างสรรค์พื้นที่ดีๆในชุมชนร่วมกัน

นายฮาริส มาศชาย หัวหน้าศูนย์สื่อสารเด็กไทยฯ องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขที่4314 ได้กล่าวว่า ที่ผ่านมาทางกลุ่มได้ดำเนินกิจกรรมผ่านกระบวนการเรียนรู้ โดยให้ความสำคัญกับชุมชนผ่านสื่อศิลป์สร้างสุข เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนให้เกิดเป็นพลเมืองตื่นรู้ และตระหนักถึงชุมชนตนเอง โดยมีแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. เป็นผู้ใหญ่ใจดีที่หยิบยื่นโอกาส สื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนถือเป็นพลังที่สำคัญที่สร้างการมีส่วนร่วมและสร้างวัฒนธรรมที่ดี การสร้างนักวิจัยชุมชนน้อย ถือเป็นโอกาสที่เด็กจะได้เรียนรู้ชุมชน และที่สำคัญชุมชนเองก็จะตื่นตัวไปพร้อมๆกับเด็กและเยาวชนในพื้นที่อย่างสร้างสรรค์และสู่องค์ความรู้ที่ยังยืน

   

 


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com