คอลัมน์ ข้างคลองคันนายาว: ต้นหว้า

หมวดหมู่ รายงานพิเศษ , โดย : admin , 26 มิถุนายน 60 / อ่าน : 178


 

โดย   เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ 

 

          ต้นหว้าหน้ากระไดให้ลูกหว้า

          แดงดั่งดวงจินดาประดาประดับ

          สะพรั่งพวงม่วงมาดหยาดระยับ

          บ้างดาขลับสลับช่อประชันใบ

          ชมพูพฤกษ์ ลึกซึ้งอีกหนึ่งนาม

          คติตามสัณฐานบุราณสมัย

          คือชมพูทวีป ทิพย์ไผท

          เป็นอู่อารยะใหญ่ ในบูรพา

          เป็นภูมิแผ่นภูวดล มงคลมิ่ง

          รังสรรค์สิ่งวิเศษได้ ดังปรารถนา

          อมฤตรสฉ่า ล้าโอชา

          ให้ชีวิตชีวา ไม่ลาเลย

          ประคากรองรองรับ ประทับชัย

          เจ้าเป็นไม้มงคล ต้นหว้าเอ๋ย

          ยังให้ร่ม ให้เรือน มาเหมือนเคย

          ต้นหว้าเอย ต้นหว้า จะเติบตน

          ให้รู้ลึก รู้รอบ และรู้ละ

          รู้จังหวะ รู้หวัง รู้ตั้งต้น

          เชิญประทับ รับขวัญบันดาลดล

          พรมงคล ต้นหว้า...จากตายายฯ.

 

 

เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2560


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com