คกก.สืบค้นเมืองเก่าบ้านเราศรีฐานจัดกิจกรรมBigcleaningDay Spark U #อีสาน

หมวดหมู่ Spark U , โดย : admin , 9 มิถุนายน 60 / อ่าน : 2,390


สปาร์คยู ปลุกใจเมืองอีสาน สืบค้นเมืองเก่าบ้านเราศรีฐาน เตรียมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์เพื่อขับเคลื่อนการทำงานในวันที่ 17 มิถุนายนนี้ ก่อนลงพื้นที่เก็บข้อมูล ประวัติชุมชน ของดีในชุมชนและสถานที่สำคัญในชุมชนในวันที่ 30 มิถุนายน 1-2 กรกฎาคมนี้ ก่อนจะนำข้อมูลคืนสู่ชุมชนในวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม เพื่อขับเคลื่อนให้ชุมชนศรีฐานเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในอนาคต

//

ข้อความข่าว

17 มิถุนานี้ เทศบาลนครขอนแก่นร่วมกับเครือข่ายคณะกรรมการ “สืบค้นเมืองเก่า บ้านเราศรีฐาน”จัดกิจกรรม Big cleaning Day ทำความสะอาดวัดจอมศรี บ้านศรีฐาน ย่อยสลายพื้นที่เขตการปกครอง รวมใจเป็นหนึ่งเดียว..ชุมชุมศรีฐาน 

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น.นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ มอบหมาย นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานเปิดประชุมคณะกรรมการ โครงการสืบค้นเมืองเก่า บ้านเราศรีฐาน ณ ห้องสีโห สำนักสวัสดิการสังคม เทศบาลนครขอนแก่น 

โดยมี นายวรินทร์ เอกบุรินทร์ สท.เขต4 นางกฤษณา แสนสะอาด รองปลัดเทศบาล นางภัทรวดี ปรินแคน ผอ.ส่วนพัฒนาชุมชน หัวหน้าส่วนการงานเทศบาลนครขอนแก่น พร้อมด้วยเครือข่าย ผศ.ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์ ผอ.สำนักวัฒนธรรม ม.ขอนแก่น นางสุมาลี โพธิ์พยัคฆ์ ประธานสโมสรนักเขียนภาคอีสาน ผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน และประธาน/คณะกรรมการชุมชนบ้านศรีฐาน ร่วมกันประชุม วางแผน ลงพื้นที่เพื่อสืบค้นชุมชนบ้านศรีฐาน ตามโครงการ “สืบค้นเมืองเก่า บ้านเราศรีฐาน” ซึ่งหลังเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ได้จัดประชุมคณะกรรมการไปรอบหนึ่งแล้ว 

โดยในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 เทศบาลนครขอนแก่นร่วมกับเครือข่าย พ่อแม่พี่น้องชาวชุมชนศรีฐาน 1 ,2,3,4 จะรวมใจเป็นหนึ่งเดียวเป็นชุมชนศรีฐาน จัดกิจกรรม Big cleaning Day ทำความสะอาดวัดจอมศรี บ้านศรีฐาน ก่อนที่จะลงพื้นที่เพื่อสืบค้น ประวัติความเป็นมาของชุมชนศรีฐาน สถานที่สำคัญต่างๆ ค้นหาของดีในชุมชน และจัดทำแผนที่เดินดิน โดยจะเก็บรวบรวมทำเป็นหนังสือเล่ม วีดีทัศน์ หนังสั้น ภาพถ่าย นิทรรศการ เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ ให้ประชาชนทั่วไป ลูกหลานชาวศรีฐานได้เรียนรู้อีกด้วย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี่ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]