ชุมชนโบราณบ้านศรีฐาน เก็บรักษาของดีให้ลูกหลาน หวังจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม Spark U #ภาคอีสาน

หมวดหมู่ Spark U , โดย : admin , 9 มิถุนายน 60 / อ่าน : 2,106


ชุมชนศรีฐาน เทศบาลนครขอนแก่น อีกหนึ่งพื้นที่สปาร์คยู ปลุกใจเมืองอีสาน มีของดีที่คนในชุมชนอยากร่วมกันค้นหาและนำมาเก็บรักษาให้ลูกหลาน เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับชาวบ้านชุมชนศรีฐาน ได้ร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูชุมชนบ้านศรีฐาน ซึ่งเป็นชุมชนโบราณอยู่ติดกับห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ โดยหวังจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของเมือง เพื่อให้กลายเป็นเมืองสร้างสรรค์และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตามกรอบการพัฒนา จังหวัด ไปติดตามจากรายงานกันค่ะ

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]