ชุมชนศรีฐาน ชมแหล่งโบราณคดีบ้านธารปราสาท Spark U #ภาคอีสาน

หมวดหมู่ Spark U , โดย : admin , 9 มิถุนายน 60 / อ่าน : 300


ความน่าสนใจของชุมชนศรีฐาน เทศบาลนครขอนแก่น ก่อนถึงงาน "สปาร์คยู ปลุกใจเมือง" กับโครงการ สืบค้นเมืองเก่า บ้านเราศณีฐาน หลังจากที่ชุมชนศรีฐาน ได้ขุดพบโบราณวัตถุขึ้นภายในชุมชนที่ จ. ขอนแก่น ทางเทศบาลนครขอนแก่น ก็ได้มีการให้ชาวบ้านได้ไปดูแหล่งโบราณคดีที่มีลักษณะคล้ายกัน แต่เกิดมาก่อนแล้วที่แหล่งโบราณคดีบ้านธารปราสาท จ. นครราชสีมา จะเป็นอย่างไรนั้น ติดตามจากรายงาน 
                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com