ชุมชนศรีฐาน ชมแหล่งโบราณคดีบ้านธารปราสาท Spark U #ภาคอีสาน

หมวดหมู่ Spark U , โดย : admin , 9 มิถุนายน 60 / อ่าน : 2,161


ความน่าสนใจของชุมชนศรีฐาน เทศบาลนครขอนแก่น ก่อนถึงงาน "สปาร์คยู ปลุกใจเมือง" กับโครงการ สืบค้นเมืองเก่า บ้านเราศณีฐาน หลังจากที่ชุมชนศรีฐาน ได้ขุดพบโบราณวัตถุขึ้นภายในชุมชนที่ จ. ขอนแก่น ทางเทศบาลนครขอนแก่น ก็ได้มีการให้ชาวบ้านได้ไปดูแหล่งโบราณคดีที่มีลักษณะคล้ายกัน แต่เกิดมาก่อนแล้วที่แหล่งโบราณคดีบ้านธารปราสาท จ. นครราชสีมา จะเป็นอย่างไรนั้น ติดตามจากรายงาน 
                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]