บรรยากาศเวทีเสวนา สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ภาคอีสาน

หมวดหมู่ อีสาน , โดย : admin , 30 มิถุนายน 59 / อ่าน : 1,183


ภาพบรรยากาศเวทีระดมความคิด สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอยแก่น (19-05-2559) 


           มีตัวแทนจากภาคอีสาน โดยมีทั้งภาคสื่อมวลชน ประชาสังคม นักวิชาการ มาร่วมกิจกรรม เพื่อร่วมกำหนดแนวทางและกิจกรรมขับเคลื่อน “สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม” ร่วมกันต่อไป 

 

เวทีนี้ มีข้อกำหนดแนวทางและกิจกรรมขับเคลื่อน “สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม” ร่วมกันได้ในวันนี้เพราะทุกภาคส่วนดังกล่าวรวมพลังและเห็นถึงประโยชน์ ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้

 

ติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ www.facebook.com/MediaAsSocialSchoolปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com