ถอดองค์ความรู้ก้าวสู่มหาวิทยาลัยภูมิปัญญา : Nation TV

หมวดหมู่ มัลติมีเดีย , โดย : admin , 21 พฤษภาคม 60 / อ่าน : 380


 

 

"เครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนอีสาน ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อถอดองค์ความรู้ ส่งต่อให้กับเยาวชนรุ่นหลัง โดยหวังพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางเลือกของสังคม เสมือนเป็นมหาลัยภูมิปัญญา จะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงาน"


"เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV"


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com