ข่าววันใหม่ Thai PBS : นักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะ ภาคใต้ Kiddee idol สร้างคนรุ่นใหม่ผ่านสื่อเปลี่ยนแปลงปัญหาสังคม

หมวดหมู่ ใต้ , โดย : admin , 19 พฤษภาคม 60 / อ่าน : 485


 

ข่าววันใหม่ Thai PBS :: ในโครงการนักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะ ภาคใต้ Kiddee idol สร้างคนรุ่นใหม่ผ่านสื่อเปลี่ยนแปลงปัญหาสังคม ในพื้นที่ 7จังหวัดภาคใต้ 20ทีม ส่งผ่านกระบวนการเรียนรู้และพลังผ่านสื่อ พื้นที่สร้างสรรค์ และ นักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ


 ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com