การอบรมศิลปะบำบัดเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเรื้อรัง 18-19 พ.ค. นี้

หมวดหมู่ กิจกรรมล่าสุด , โดย : admin , 15 พฤษภาคม 60 / อ่าน : 744


ตารางการอบรมศิลปะบำบัดเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเรื้อรัง                 

ณ โรงพยาบาลศิริราช 18 -19 พฤษภาคม 2560 (รุ่น 6 level 1)

ห้องประชุม 1514  อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีฯ ชั้น 15

 

18 พฤษภาคม 2560

                       8.30 -9.00                      ลงทะเบียน

                       9.00-9.15                       พิธีกล่าวเปิด

                       9.15-9.30                       meditation with music

                       9.45-10.00                     แนะนำตัว artfield และผู้เข้าร่วม basic introduction             

                       10.00-10.30                      Lecture 1 basic element- Opening your five sense

                       10.30-12.00                    finger paint  (battle)      

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nonverbal com    13.00-14.30                    Hand bell

                        14.30-16.00                    From unconscious to unconscious  (Jackson Pollock)        

                        16.00-16.30                    Close and Disscussion

 

19 พฤษภาคม 2560

                       8.30 -9.00                      ลงทะเบียน

deep listening    9.00-10.00                     สื่อสารผ่านดิน

                       10.00-10.30                    small group reflect ( deep listening)

                       10.30-11.00                    Lecture 2  Research “ Heal Stroke by Heart with 6 benefitial factors ”

                       11.00-12.00                    lecture + group discussion

body emotion   13.00-14.30                    Lecture 3  Research  Cast studies

                       14.30-15.15                    Disscussion

                       15.15-15.30                    แจกประกาศ

                       15.30-16.15                    ไพ่ดี      

                       16.15-16.30                    walking meditation

 

หมายเหตุ อาจมีการปรับเปลี่ยน ตามความเหมาะสมของกลุ่ม และเวลา โดยมิได้แจ้งล่วงหน้า

 

 

แผนที่การเดินทางปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com