บรรยากาศการฉายภาพยนตร์สั้น "อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา" วันที่ 5 พ.ค. 2560 ศูนย์การค้าเมญ่า เชียงใหม่

6 พฤษภาคม 60 / อ่าน : 77

 

บรรยากาศการฉายภาพยนตร์สั้น "อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา" ที่โรงภาพยนตร์3 ชั้น 5 ศูนย์การค้าเมญ่า เชียงใหม่ 

วิทยากรโดยคุณฤทัยวรรณ  วงศ์สิรสวัสดิ์ ผู้กำกับมืออาชีพ เสวนาร่วมกับตัวแทนจาก สคล. ภาคเหนือตอนบน


ปฏิทินกิจกรรม


แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงนกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

979/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0988 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com