บรรยากาศการฉายภาพยนตร์สั้น

6 พฤษภาคม 60 / อ่าน : 281

 

บรรยากาศการฉายภาพยนตร์สั้น "อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา" ที่โรงภาพยนตร์3 ชั้น 5 ศูนย์การค้าเมญ่า เชียงใหม่ 

วิทยากรโดยคุณฤทัยวรรณ  วงศ์สิรสวัสดิ์ ผู้กำกับมืออาชีพ เสวนาร่วมกับตัวแทนจาก สคล. ภาคเหนือตอนบน


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com