เวทีแลกเปลี่ยนสาธารณะเพื่อสานพลังเพื่อสร้างเครือข่ายนักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ ภาคใต้ (คิดดีไอดอล สื่อดีมีไอเดีย) 14 พ.ค. นี้

หมวดหมู่ ใต้ , โดย : admin , 1 พฤษภาคม 60 / อ่าน : 211


วันที่14 พฤษภาคม นี้ มาร่วมเวทีแลกเปลี่ยนสาธารณะเพื่อสานพลังเพื่อสร้างเครือข่ายนักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ ภาคใต้ โครงการนักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะ (คิดดีไอดอล สื่อดีมีไอเดีย) เปลี่ยนสังคม ด้วยพลังสื่อคนรุ่นใหม่ ณ โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น ถนนนครนอก อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

 

 

15.00น.-16.00น. - นั่งรถราง สู่โรงสีแดง หับ-โห้-หิ้น อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
16.30น.-17.00น. - คาราวานประชาสัมพันธ์รณรงค์ในตลาดสองเล สงขลามหาสนุก
17.00น.-17.30น. - ลงทะเบียนสื่อมวลชน/แขกผู้มีเกียรติรับของที่ระลึก
17.30น.-18.00น. - ชมนิทรรศการผลงานนักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ/เคารพธงชาติ
18.00น.-18.20น. - เปิดตัวไอดอลพิธีกร,ชมวีดีทัศน์ , เมจิก IDOL TALENT
18.20น.-18.30น. - กล่าวต้อนรับและแนะนำสถานที่ โดย ภาคีคนรักเมืองสงขลา
18.30น.-18.40น. - พิธีเปิด โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 

                                มอบรางวัลโล่รางวัลสื่อสร้างสรรค์ KIDDEE IDOL

18.40น.-18.50น. - ผู้ใหญ่ใจดี สสส. มอบรางวัลโล่รางวัลนักสื่อสารสร้างสรรค์ KIDDEE IDOL 

                                และส่งมอบสื่อผลงาน KIDDEE IDOL ทั้ง 20ทีม แก่ตัวแทนสื่อมวลชน

                                ที่ร่วมงานบนเวที
18.50น.-17.00น. - ชมวีดิทัศน์ และพูดคุยแนวคิดกระบวนทัศน์ใหม่ “สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม” 

                                โดย..อาจารย์ดนัย หวังบุญชัย(ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปะวัฒนธรรมฯสสส.)
17.00น.-17.30น. - เวทีเสวนากับคนต้นเรื่อง KIDDEE IDOL (นำเสนอเป็นประเด็นพร้อมกรณี

                                ตัวอย่างที่น่าสนใจ/เสวนาประเด็นพื้นที่)

                                ชุดที่1 ดำเนินเสวนา อ.ยุทธนา กาเด็ม มรย.ยะลา

                                - สรุปและสะท้อนมุมมอง โดย ผศ.ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นน 

                                มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
17.30น.-18.00น. - เวทีเสวนากับคนต้นเรื่อง KIDDEE IDOL (นำเสนอเป็นประเด็นพร้อมกรณี

                                ตัวอย่างที่น่าสนใจ/เสวนาประเด็นพื้นที่) ชุดที่2 

                                - สรุปและสะท้อนมุมมอง 

                                โดย ผศ.ดร.อุษณีย์ ศิริสุนทรไพบูลย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
18.00น.-18.30น. - ชมมินิคอนเสิร์ต IDOL TALENT
18.30น.-19.00น. - เวทีเสวนากับคนต้นเรื่อง KIDDEE IDOL 

                                นำเสนอเป็นประเด็นพร้อมกรณีตัวอย่างที่น่าสนใจ/ชมสื่อแล้ว

                                เสวนาประเด็นพื้นที่) ชุดที่3 

                                - สรุปภาพรวมและสะท้อนมุมมอง 

                                โดย ผศ.ภัททิรา กลิ่นเลขา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
19.00น.-19.30น. - ธรรมมะนักสื่อสาร (เปลี่ยนสังคมด้วยพลังสื่อคนรุ่นใหม่) 

                                โดย..พระครูปลัดกรวิก นาทวีกุล
19.30น.-20.00น. - ผู้จัดการโครงการ กล่าวขอบคุณ/ถ่ายภาพร่วมกัน 

                                และสนุกสนานกับสงขลามหาสนุก
* ประสานงานโทร 089-7306062


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com