ทาลัสซีเมีย...โรคพันธุกรรมป้องกันได้ หญิง-ชายวัยเจริญพันธุ์ ควรตรวจคัดกรอง

หมวดหมู่ กิจกรรมล่าสุด , โดย : admin , 24 เมษายน 60 / อ่าน : 804


ทาลัสซีเมีย...โรคพันธุกรรมป้องกันได้ หญิง-ชายวัยเจริญพันธุ์ ควรตรวจคัดกรอง      โรคทาลัสซีเมียเป็นโรคพันธุกรรมที่สามารถป้องกันได้ ปัจจุบันพบว่า เด็กที่ป่วยเป็นโรคทาลัสซีเมียชนิดรุนแรง 1 ราย จะเสียค่ารักษาพยาบาล 10,500 บาทต่อเดือน รวมแล้วตลอดอายุของเด็ก จะเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาประมาณ 6,600,000 บาท ต่อคน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมาก

ดังนั้นหญิงและชายในวัยเจริญพันธุ์ ควรมีการตรวจคัดกรอง "ทาลัสซีเมีย" เพื่อลดปัญหาที่จะเกิดขึ้น โดยเริ่มที่การตรวจเลือดเพื่อหากรรมพันธุ์ทาลัสซีเมียของคู่สมรสที่จะมีลูก ซึ่งอาจตรวจ คนเดียวก่อน หากเป็นพาหะของทาลัสซีเมียหรือมียีนทาลัสซีเมีย ต้องตรวจคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง ถ้าคู่สมรสเป็นพาหะของทาลัสซีเมียกลุ่มเดียวกัน ลูกที่เกิดมาก็มีอัตราเสี่ยงเป็นโรคทาลัสซีเมีย

ซึ่งแพทย์จะให้คำอธิบายถึงรายละเอียดและความรุนแรงของโรคที่อาจเกิดกับทารกในครรภ์ พร้อมทางเลือกที่จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นให้กับผู้ที่กำลังจะตั้งครรภ์ และมีครอบครัวในการป้องกันโรคได้ดังนี้ 1. เลือกที่จะไม่มีลูก โดยคุมกำเนิด ทำหมัน 2. ยอมเสี่ยงและตัดสินใจที่จะมีลูก ซึ่งจะแนะนำให้ปรึกษาแพทย์เพื่อวางแผนการวินิจฉัยทารกในครรภ์ โดยแพทย์จะนัดตรวจทารกและใช้เข็มพิเศษเจาะ ผ่านทางช่องคลอดหรือทางหน้าท้อง นำน้ำคร่ำหรือเลือดของทารกหรือชิ้นเนื้อรกซึ่งเป็นเนื้อเยื่อของทารกไปตรวจ 3.เลือกใช้วิธีการปฏิสนธิในหลอดทดลอง (เด็กหลอดแก้ว) โดยคัดเลือกตัวอ่อนที่ไม่เป็นโรค และใส่กลับเข้าไปในโพรงมดลูกมารดา เพื่อให้เกิดการตั้งครรภ์

ที่มาของข่าว : มูลนิธิหมอชาวบ้าน 

 
 
 
 


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com