กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับบริษัท ขนส่ง จำกัด จัดกิจกรรม“ส่งคนกลับบ้านช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560”

หมวดหมู่ กิจกรรมล่าสุด , โดย : admin , 12 เมษายน 60 / อ่าน : 201


กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับบริษัท ขนส่ง จำกัด จัดกิจกรรม“ส่งคนกลับบ้านช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560” โดยใช้บริเวณกรมการขนส่งทางบกเป็นสถานีขนส่งผู้โดยสารเป็นกรณีพิเศษ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน ลดความแออัดและปัญหาจราจรติดขัดบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจตุจักร (หมอชิต)


เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2560 เวลา 17.30 น. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ส่งคนกลับบ้านช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560” ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 6 กรมการขนส่งทางบก ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560  โดยมี พล.ต.อ. อำนาจ  อันอาตม์งาม รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ขนส่ง จำกัด  นายสาคร  รุ่งสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ 2  นายแพทย์ธนะพงศ์
จินวงษ์  ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน  ร่วมตรวจเยี่ยมการอำนวยความสะดวกและมอบของที่ระลึกแก่ประชาชนที่มารอขึ้นรถเดินทางกลับภูมิลำเนา ณ กรมการขนส่งทางบก ซึ่งใช้พื้นที่เป็นสถานีขนส่งผู้โดยสารเป็นกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 10-12 เมษายน 2560 เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนลดความแออัดและปัญหาจราจรติดขัดบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจตุจักร(หมอชิต) รวมทั้งการบริหารจัดการด้านการให้บริการรถขนส่งมวลชนและรถแท็กซี่เพื่อไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้าง

   นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย   “ส่งคนกลับบ้านช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560” เป็นกิจกรรมที่กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับบริษัท ขนส่ง จำกัด จัดขึ้นทุกปีตามนโยบายกระทรวงคมนาคม เพื่อความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ประชาชนมักเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อกำกับดูแลรถโดยสารสาธารณะให้มีความพร้อมทั้งสภาพตัวรถและพนักงานขับรถ มุ่งเน้นให้ผู้ใช้รถใช้ถนนและพนักงานขับรถตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อให้ประชาชนได้รับ“ความสุข ความสะดวก และปลอดภัย” โดยได้รับความร่วมมือจากคุณพีสะเดิด ศิลปินจากแกรมมี่โกลด์ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนด้วย นอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกจัดเจ้าหน้าที่ตรวจการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกบริการประชาชน บริหารจัดการรถโดยสารสาธารณะให้เพียงพอ ดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด ทั้งที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร และจุดเชื่อมต่อหลักต่าง ๆ ที่มีประชาชนใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ พร้อมเพิ่มเจ้าหน้าที่สายด่วน 1584 เพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากการใช้บริการรถสาธารณะตลอด 24 ชั่วโมง

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ในด้านความปลอดภัยในการเดินทาง กรมการขนส่งทางบก มุ่งเน้นการรณรงค์เชิงป้องกัน โดยคุมเข้มสแกนรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ ตามมาตรฐานความปลอดภัย (Checklist) ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดรถ 212 แห่งทั่วประเทศ โดยดำเนินมาตรการเข้มข้นตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ตั้งแต่ 5 – 24 เมษายน 2560 และต่อเนื่องตลอดปี รวมถึงจุดบริการร่วมคมนาคมอีก 14 จุด ใน 11 จังหวัดทุกภูมิภาคเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้ผู้โดยสาร นอกจากนี้ ยังบริหารจัดการเสริมรถ เพิ่มเที่ยวให้บริการ เพื่อไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้างที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร หากพบรถโดยสารไม่ปลอดภัย   ไม่พร้อมใช้งาน จะดำเนินการลงโทษขั้นสูงสุดและ “สั่งห้ามใช้รถทันที” พร้อมนำรถคันใหม่มาเปลี่ยน หากพบพนักงานขับรถมีสภาพไม่พร้อมหรือมีความผิด จะดำเนินการลงโทษขั้นสูงสุด ทั้งปรับ พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถและ   “สั่งห้ามปฏิบัติหน้าที่ทันที” พร้อมจัดพนักงานขับรถคนใหม่มาปฏิบัติหน้าที่แทน นอกจากนี้ยังได้ดำเนินมาตรการเชิงป้องกันต่าง ๆ ในทางคู่ขนาน บริหารจัดการรถโดยสารสาธารณะด้วยระบบ GPS Tracking ควบคุมพฤติกรรมการใช้ความเร็วด้วยกล้องเลเซอร์ในเส้นทางต่างๆ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด และดำเนินการลงโทษขั้นสูงสุดทุกกรณีความผิดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ทั้งพนักงานขับรถและผู้ประกอบการ ในขณะเดียวกันก็ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ควบคุมการให้เป็นไปตามเงื่อนไขการเดินรถอย่างเคร่งครัด ห้ามเก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่กำหนด ห้ามบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่ง ห้ามใช้ความเร็วเกินที่กฎหมายกำหนด รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารทุกคนต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกเดินทาง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ใช้บริการ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

 

ขอบคุณข่าวจาก  https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_293563ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com