กำหนดการจัดฉายภาพยนตร์ “อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา” 8 เมษายน 2560

หมวดหมู่ ประกาศแผนงานฯ , โดย : admin , 5 เมษายน 60 / อ่าน : 263


 

กำหนดการ 

การจัดฉายภาพยนตร์ จากโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น “อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา” 

วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560

ณ  ชั้น 8  โรงภาพยนตร์  เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 


10.30 - 10.45 น.  -ลงทะเบียนผู้ร่วมงาน

10.45 - 11.00 น.  -พิธีกรกล่าวเปิด และแนะนำโครงการ

10.45 - 11.00 น.  -เสวนา แลกเปลี่ยนความคิด ร่วมกับ ผู้กำกับมืออาชีพ และ เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ร่วมกัน เป็นส่วนหนึ่งเพื่อมุ่งสร้างสุขภาวะในการ  ลด ละ เลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอกอฮอลล์ เพื่อลดอุบัติเหตุ

   -คุณ..................................................................
      สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)

   -คุณนิติวัฒน์ ชลวณิสิริ      สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์

   -มอบของทีระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน

 11.00 -13.00 น.  -ชมภาพยนตร์สั้น “อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา” ผลงานจากผู้กำกับมืออาชีพและเยาวชนภายใต้
   โครงการ
 1. ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เรื่อง อ้วยตุ๋ย โดยคุณอังคนา วิสาโรจน์ สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย
2. ภาพยนตร์เรื่อง ค่าประสบการณ์ ทีม ห่าง ห่าง ฟิลม์
3. ภาพยนตร์เรื่อง บทเรียนที่ส่งต่อ ทีม Number One
4. ภาพยนตร์เรื่อง อรุณรุ่ง-กู๊ดมอร์นิ่ง โดยคุณนิติวัฒน์ ชลวณิชสิริ 

5. ภาพยนตร์เรื่อง ดองฮัก ทีม อีเกียหน้าเขา 

6. ภาพยนตร์เรื่อง มิตรภาพ ทีม ชีพจรลงเฟรม

7. ภาพยนตร์เรื่อง  คำสารภาพ (Father) ทีม Weirdo

8. ภาพยนตร์เรื่อง The Turning Point โดยคุณนนทรีย์ นิมิบุตร

 

** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com