ขอแสดงความยินดี : กับบริษัทไทยเบิ้งวิสาหกิจเพื่อสังคมยั่งยืน โคกสลุง จ.ลพบุรี ได้รับรางวัล พิพิธภัณฑ์ไทยสรรเสริญ ประจำปี 2566 ประเภทดีเลิศ

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 20 กันยายน 66 / อ่าน : 967


ขอแสดงความยินดี : กับบริษัทไทยเบิ้งวิสาหกิจเพื่อสังคมยั่งยืน โคกสลุง จ.ลพบุรี ได้รับรางวัล พิพิธภัณฑ์ไทยสรรเสริญ ประจำปี 2566 ประเภทดีเลิศ


.
แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำโดย ดร.ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรม สสส. และเจ้าหน้าที่ ขอแสดงความยินดีกับบริษัทไทยเบิ้งวิสาหกิจเพื่อสังคมยั่งยืน โคกสลุง จังหวัดลพบุรี ที่ได้รับรางวัล พิพิธภัณฑ์ไทยสรรเสริญ ประจำปี 2566 ประเภทดีเลิศ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ในนาม พิพิธภัณฑ์ไทยเบิ้งโคกสลุง จ.ลพบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม)
.
.
โดยรางวัลนี้ซึถือเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่าและภาคภูมิใจที่สุดของคนทำงานพิพิธภัณฑ์อย่าง *คุณประทีป อ่อนสลุง* และ *ชาวบ้านไทยเบิ้งโคกสลุง* ที่ได้ร่วมกับคงไว้ซึ่งคุณค่า วิถีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของชุมชน กับโอกาสในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนสืบไป

.
.
ขอเป็นกำลังใจให้คนทำงานและขอแสดงความยินดีมา ณ ที่นี้ด้วย
แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
Official Web : http://artculture4health.com/
Facebook : https://www.facebook.com/artculture4h
Youtube แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรม สร้างเสริมสุขภาพ : http://bit.ly/3YVFSl5
Instagram : https://www.instagram.com/artculture4health/
Twitter : https://twitter.com/art_culture4h
Tiktok : https://www.tiktok.com/@artculture4health

และโซเชียลมีเดีย ปันศิลป์ ปันสุข

Official Web : www.artculture4health.com/pun
Facebook : https://www.facebook.com/PunSilpPunSook
Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW
Instagram : https://www.instagram.com/punsilppunsook
Twitter : https://twitter.com/PunSilpPunSook
Tiktok : https://www.tiktok.com/@punsilppunsook


#โคกสลุง
#ไทยเบิ้งโคกสลุง
#พิพิธภัณฑ์ชุมชน
#สสส
#แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
#วิสาหกิจเพื่อสังคม
#สื่อศิลป์SE
#SE
#บริษัทไทยเบิ้งวิสาหกิจเพื่อสังคมยั่งยืน
#พิพิธภัณฑ์ไทยสรรเสริญ
#ประจำปี
#ปี2666
#ประเภทดีเลิศปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]