จุลสารศิลป์สร้างสุข ฉบับที่ 63 เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2566

หมวดหมู่ อ่านจุลสาร , โดย : admin , 28 เมษายน 66 / อ่าน : 1,115


ไม่สามารถแสดงตัวอ่าน PDF บนอุปกรณ์นี้ได้

ท่านสามารถเปิดไฟล์ได้โดย คลิกที่นี่

เปิดอ่านจุลสารจุลสารศิลป์สร้างสุข ฉบับที่ 63 เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2566 

ดาวน์โหลด จุลสารศิลป์สร้างสุข ฉบับที่ 63 เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2566

คลิกที่นี่ 

 

รายละเอียด 

จุลสารศิลป์สร้างสุข ฉบับที่ 63 เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2566  

เกี่ยวกับสื่อ

  • ประเด็นหลัก : สื่อสร้างสรรค์
  • พื้นที่ : ทั่วประเทศ
  • ปี พ.ศ. : เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2566
  • ประเภทสื่อ : จุลสารแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.
  • สนับสนุนโดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

 


ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]