สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม : จุด จักรวาลสื่อใหม่

หมวดหมู่ อ่านจุลสาร , โดย : admin , 4 พฤศจิกายน 65 / อ่าน : 1,214


ไม่สามารถแสดงตัวอ่าน PDF บนอุปกรณ์นี้ได้

ท่านสามารถเปิดไฟล์ได้โดย คลิกที่นี่

เปิดอ่านจุลสารดาวน์โหลดสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม : จุด จักรวาลสื่อใหม่  ดาวน์โหลด

 

เกี่ยวกับสื่อ

  • ปีที่จัดทำ : มูลนิธิสร้างเสริมศิลปวัฒนธรรมภาคประชาชน
  • พิมพ์ : เจ เจ เอ็น พริ้นติ้งครีเอชั่น
  • ที่อยู่ : 7,9 ซอย นาคนิวาส 59 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
  • จำหน่ายโดย : มูลนิธิสร้างเสริมศิลปวัฒนธรรมภาคประชาชน
  • จำนวนพิมพ์ : 1500 เล่ม
  • ราคา 200 บาท

ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]