วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม บริษัท สหัสขันธ์ จูราสสิก แอนด์ ทราเวล จำกัด (SE กาฬสินธุ์)

หมวดหมู่ สื่อศิลป์ SE - Social Enterprise , โดย : admin , 16 กันยายน 65 / อ่าน : 817


วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม บริษัท สหัสขันธ์ จูราสสิก แอนด์ ทราเวล จำกัด (SE กาฬสินธุ์)ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]