กิจกรรมเที่ยวสหัสขันธ์ สนุกสุขใจ และ กิจกรรมนอนบ้านหมอลำ ดำนาที่สาวะถี วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ที่ 16 – 18 กันยายน 2565

หมวดหมู่ กิจกรรมล่าสุด , โดย : admin , 6 กันยายน 65 / อ่าน : 164


         

งานพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรม ด้วยกระบวนการวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม 

"กิจกรรมเที่ยวสหัสขันธ์ สนุกสุขใจ" และ "กิจกรรมนอนบ้านหมอลำ ดำนาที่สาวะถี”  

วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ที่ 16 – 18 กันยายน 2565  

ณ ชุมชนการท่องเที่ยว อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์  

และชุมชนสาวะถี ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

 

กิจกรรม “เที่ยวสหัสขันธ์ สนุกสุขใจ อิ่มท้อง นอนสบาย”  เยี่ยมชมแหล่งผลิตสินค้าต้นแบบ 

แหล่งเรียนรู้ อำเภอสหัสขันธ์ 

 

วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2565

 

เวลา 08.00 น.                        เดินทางถึงสนามบินขอนแก่น

เวลา 08.30 น.                        รับประทานอาหาร

เวลา 09.30 น.                        ออกเดินทางไปอำเภอสหัสขันธ์ ( 2 ชม.)

เวลา 11.30 น.                        จุดแปรรูปปลาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ บ้านคำคา  ตำบลโนนศิลา  

                                         รับประทานอาหารเที่ยง  ชมการแสดงคองก้าโบราณ

เวลา 13.00 น.                        ออกเดินทางมาที่ตั้ง “สหัสขันธ์ จูราสสิก แอนด์ ทราเวล”

เวลา 14.00 น.                        ชมการสาธิต และชมผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

                                         สาธิตกระบวนการรับนักท่องเที่ยว

                                         - อาหารแพาแลง โดยท่องเที่ยวอำเภอสหัสขันธ์

                                         - การประดิษฐ์พานบายศรี  กลุ่มชาวบ้านโนนสามัคคี  ตำบลโนนบุรี

                                         - กลุ่มประดิษฐ์ธุงมงคล  กลุ่มชาวบ้านตำบลโนนบุรี

                                         - ผลิตภัณฑ์ต้นแบบการแปรรูปปลา , เสื้อไทยสหัสขันธ์ , ผ้าข้าวม้า ผ้าพันคอ ทอมือ

 

 

เวลา 15.00 น.                        นั่งรถรางนำเที่ยว

                                         มัคคุเทศก์ชุมชน  นางนฤมล  สิงห์เงา

                                         พระธรรมวิทยากร จุดวัดวัดพุทธาวาสภูสิงห์  พระณัฐพล รตนโพธิ

                                         นักเล่าเรื่อง  จุดสะพานเทพสุดา  นายสัมฤทธิ์  จัตตุเทน

                                         ลงแพ ให้อาหารปลากระชัง

เวลา 17.20 น.                        เข้าพักผ่อน ที่พักโฮมสเตย์

เวลา 18.00  น.                       เดินทางร่วมกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ 

                                         รับประทานอาหารพาแลง  ชมการแสดงจากชุมชน  ร่วมเต้นคองก้า                   

 

วันเสาร์ ที่ 17  กันยายน  พ.ศ.2565

 

เวลา 07.00  น.                       พร้อมกันที่ถนนสายบุญ สหัสขันธ์ไดโนโรด

                                         ร่วมตักบาตรกับชาวบ้าน และนักท่องเที่ยว

เวลา 08.30  น.                       รับประทานอาหารเช้า

                                         ร่วมคุยแลกเปลี่ยนกับชุมชน

เวลา 09.30  น.                       เดินทางไปเที่ยวชมวัดสักกะวัน (ภูกุ้มข้าว)

เวลา 10.00  น.                       เที่ยวชมวัดพุทธนิมิต (ภูค่าว) กราบพระพุทธไสยยาสน์ตะแคงซ้าย

                                         ชมพิพิธภัณฑ์พระเครื่อง  อุโบสถไม้จากใต้เขื่อนลำปาว 

                                        เจดีย์สังฆนิมิต

                                         บรรยายนำเที่ยวโดย นายนิรันดร์  วอแพง

เวลา 11.30  น.                       เยี่ยมชมกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง แหล่งผลิตสินค้าต้นแบบ

เวลา 12.00  น.                       รับประทานอาหารกลางวัน แพอาเล็ก

เวลา 13.00  น.                       เดินทางไปชุมชนสาวะถี  จ.ขอนแก่น

 

 

 

 

 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 

 

กำหนดการ “นอนบ้านหมอลำดำนาที่สาวะถี” ณ บ้านสาวะถี ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

 

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565  

เวลา 15.00 น.                       คณะ สสส.เดินทางมาถึง สำนักงานสาวะถีวิสาหกิจเพื่อสังคม ที่นามูนแม่

เวลา 15.10 น.                       เปิดสำนักงานวิสาวะถีวิสาหกิจเพื่อสังคม

                   ร่วมกิจกรรมดำนาที่นามูนแม่

เวลา 16.30 น.                       เดินทางไปวัดโพธิ์ชัย บ้านสาวะถี ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น

                                                มัคคุเทศก์ชุมชนให้การต้อนรับ

                   - เล่าเรื่องวัดโพธิ์ชัย เรื่องเล่าหมอลำนักต่อสู้ โสภา พลตรี

                    - เดินชมของดีวัดโพธิ์ชัย

                    - ไปเยือนพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาสาวะถี โรงเรียนบ้านสาวะถี

                    (สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์) ให้การต้อนรับโดย นายวรศิลป์ นิลเขต ผอ.โรงเรียน

                    พานำชมห้องเรียนรู้สินไซ ชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านและมีการเก็บรวบรวม

                    “เชียนหมาก” หรือคนอีสานเรียก “ขันหมากไม้”เอาไว้เพิ่มเติม

เวลา 17.00 น.                       - ชมการซ้อมการแสดงของหมอลำคณะ “ระเบียบวาทศิลป์”ที่เฮือนหมอลำ

                                                 ระเบียบวาทศิลป์ ร่วมขับร้อง และฝึกร้องหมอลำกับทีมงานระเบียบวาทศิลป์

เวลา 18.30 น.                       - เดินทางมาถึงวัดไชยศรี บ้านสาวะถี

                    - ชมสิมอีสานพร้อมภาพเขียนวรรณกรรมสินไซ

                    - นำชมโดย ด.ญ.ภานุวิชย์ มาพระลับ มัคคุเทศก์น้อย

                    - เข้าร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับขวัญผู้มาเยือน

                    - รับประทานอาหารเย็นแบบ “พาแลงเสน่ห์อีสานบ้านสาวะถี”

                    - ชมการแสดงหมอลำหุ่นสินไซน้อยร้อยปี จาก “โรงเรียนบ้านสาวะถี

                    (สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)”

                    - ร่วมพูดคุยแนะนำบ้านสาวะถี โดยคุณพ่อวิรัตน์ สอนศักดา มัคคุเทศก์ชุมชน  ประธานสภาตำบลสาวะถี โดยมีนายฤทธิรงค์ ศิริภูมิ

                   นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสาวะถีให้การต้อนรับ

                    - เต้นบาสโลปกับชุมชน

                    - เข้าที่พักนอนโฮมสเตย์เรียนรู้วิถีชุมชน

 

 

วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565  

 

เวลา 07.00 น.                       - ตื่นเช้าตักบาตร ถวายจังหันพระกับชาวสาวะถีวิถีสุข ณ วัดไชยศรี

                                                 พร้อมกราบนมัสการพระครูบุญชยากร เจ้าอาวาสวัดไชยศรี

                                                 เจ้าคณะตำบลสาวะถี

                                                 - รับประทานอาหารเช้า พร้อมสภากาแฟพูดคุยกับชุมชน

เวลา 09.00 น.                       - เดินทางไปทำข้าวเขียบแม่จันลา ดาวสาวะ เพื่อเวิร์คช็อปทำ

                                        ข้าวเขียบโบราณจากเครือตดหมาสมุนไพรดีภูมิปัญญาอีสาน

เวลา 11.00 น.                       เดินทางไปยังสวนปันสุข เดินตลาดนัดสาวะถีหาของดีของชุมชน

                                          - ชมการแสดงวงดนตรีอีสานของโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์

เวลา 12.00 น.                       รับประทานอาหารกลางวันที่สวนปันสุข

เวลา 13.00 น.                       - Workshop สอนทำขนมขนมต้มของดีสาวะถี  

                                                 - Workshop เพ้นท์แก้วกาแฟลายฮูปแต้มสินไซ

เวลา 14.00 น.                       - พูดคุยสรุปการทำงาน

เวลา 15.00 น.                       - ออกเดินทางจากบ้านสาวะถี เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

 

 

 

 

 

 

- กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม -

 ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]