โครงการ “ย่านบ่านซ้าน” สู่พื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภูเก็ต

หมวดหมู่ สื่อศิลป์ SE - Social Enterprise , โดย : admin , 31 สิงหาคม 65 / อ่าน : 836


โครงการ “ย่านบ่านซ้าน” สู่พื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภูเก็ต


เมื่อไม่นานมานี้ คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ “ย่านบ่านซ้าน” สู่พื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภูเก็ต ร่วมดูรายละเอียดในภาพผระกอบแผนที่ย่าน เพื่อนำไปสู่การออกแบบจัดทำ แผนที่ของชุมชนบ่านซ้านจุ้ยตุ่ย เพื่อต่อยอดไปสู่เส้นทางท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของย่าน และนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ ในอนาคต
#สสส #แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ #บ่านซ้าน #ย่านความเชื่อ #เหลือเฟืออาหารดี #มากมีจับโห่ย #โต้ยเชี้ยโพถ้อง #creativedistrict #ย่านสร้างสรรค์ #SE #วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม #สื่อศิลป์SEปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]