เวทีจุดประกาย “สานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก”

หมวดหมู่ กิจกรรมล่าสุด , โดย : , 24 กันยายน 58 / อ่าน : 2,979


 

เวทีจุดประกาย “สานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก”
สานพลังประชารัฐ - พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในเวทีจุดประกาย
“สานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก” โดยมี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ   ศ.นายแพทย์ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้นำภาคธุรกิจ หน่วยงานส่วนท้องถิ่น และประชาชนจำนวนมาก กว่า 6,000 คน ร่วมงาน  ณ ฮอลล์ ๙ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี นนทบุรี  ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ฮอลล์ ๙ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี  ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี  เพื่อเปิดพื้นที่ทางสังคมอย่างกว้างขวาง ให้ภาคธุรกิจ ภาควิชาการ ภาคชุมชนท้องถิ่นและประชาสังคม ซึ่งเป็นพลังทางสังคมที่สำคัญของประเทศ ได้เข้ามาช่วยกันร่วมคิด ร่วมทำงานกับหน่วยงานภาครัฐอย่างเต็มกำลัง เพื่อแปรเปลี่ยนเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจในภาวะเร่งด่วนของรัฐบาล ให้กลายเป็นการลงทุนทางสังคมและการฟื้นฟู    ฐานทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนฐานทุนทางวัฒนธรรมและปัญญา อันเป็นปัจจัยพื้นฐานของการพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว และคาดว่าจะมีผู้นำชุมชนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรภาคีภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ภาคราชการ และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประมาณ ๕,๐๐๐ คน

ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]