เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรสื่อชุมชนสื่อสารสุขภาวะ ปี พ.ศ. 2563-2564 (เล่ม2)

หมวดหมู่ อ่านจุลสาร , โดย : admin , 4 กุมภาพันธ์ 64 / อ่าน : 391


ไม่สามารถแสดงตัวอ่าน PDF บนอุปกรณ์นี้ได้

ท่านสามารถเปิดไฟล์ได้โดย คลิกที่นี่

เปิดอ่านจุลสารเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคมแห่งการเรียนรู้ หลักสูตรสื่อชุมชนสื่อสารสุขภาวะ ปี พ.ศ. 2563-2564 (เล่ม2)


ดาวน์โหลดสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ดาวน์โหลด

ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com