จุลสารศิลป์สร้างสุข ฉบับที่ 54 เดือนกันยายน - เดือนตุลาคม 2563

หมวดหมู่ อ่านจุลสาร , โดย : admin , 12 พฤศจิกายน 63 / อ่าน : 138


จุลสารศิลป์สร้างสุข ฉบับที่ 54  เดือนกันยายน - เดือนตุลาคม 2563

ดาวน์โหลดจุสารศิลป์สรา้งสุข ฉบับที่ 54

ดาวน์โหลด


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า 128/177 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
16th Fl., Phayatai Plaza, 128/177 Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-219-3897-8
โทรสาร : 02-219-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com