สปาร์คยูอีสาน : ความหมายสปาร์คยูในใจคนทำงานเป็นอย่างไร?

หมวดหมู่ มัลติมีเดีย , โดย : admin , 2 กันยายน 63 / อ่าน : 358


ทำงานสปาร์คยู (Spark U ) แล้วแต่ละคนให้ความหมายสปาร์คยูว่าอย่างไร

สปาร์คคุณ สปาร์คใคร หรือ ทั้งหมดนั้นต้องสปาร์คที่ตัวเอา


#สสส.

#แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ

#สปาร์คยูอีสานปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com