เหล่าพระเจ้า สถานที่ท่องเที่ยวชุมชนสาวะถี

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 23 มกราคม 63 / อ่าน : 59


คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งที่ชาวบ้านสาวะถีให้ความศรัทธา คำว่าเหล่าคือพื้นที่สาธารณะเป็นพื้นที่สูงเป็นเนินหรือดอนตามที่ชาวบ้านเรียกมีลักษณะเป็นป่าแต่กว้างใหญ่มากนัก อยู่กลางพื้นที่ทุ่งนาของชาวบ้านส่วนคำว่าพระเจ้ามาจากคำว่าพระพุทธเจ้านั่นเอง เพราะในพื้นที่ดังกล่าวมีพระพุทธรูปประดิษฐานปรากฏมาตั้งแต่โบราณ ดังนั้นเหล่าพระเจ้าก็คือ สถานที่มีพระพุทธรูปอันเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่และคนลาวคนอีสานสมัยก่อนนิยมเรียกพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธรูปว่า พระเจ้า จึงเรียกสถานที่รวมกับมีพระพุทธรูปว่า เหล่าพระเจ้า

 

ความสำคัญนอกจากเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญที่ชาวบ้านต้องไปประกอบพิธีทำบุญสักการะประจำทุกปีแล้ว ในประวัติความเป็นมาของการตั้งหมู่บ้านสาวะถี ก็กล่าวถึงการมาพบพื้นที่เพื่อตั้งหมู่บ้านว่าเกิดจากการมาเลี้ยงช้างของคนสามคนที่บริเวณนี้.


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com