คู่มือความรู้เรื่อง PM 2.5 ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 22 มกราคม 63 / อ่าน : 561


*สำหรับเด็ก*












*สำหรับบุคคลทั่วไป*






 














*สำหรัยผู้สูงอายุ*



























ปฏิทินกิจกรรม













แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com