ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกเมืองสงขลา

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 15 มกราคม 63 / อ่าน : 111


ผ้าบาติกถือเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งซึ่งเป็นอัตลักษณ์ภูมิปัญญาของท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่าง ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกเมืองเก่าสงขลาเป็นผลิตภัณฑ์จากความร่วมมือของบริษัทสงขลาเฮอริเทจ ร่วมกับกลุ่มภูมิปัญญาและผู้ประกอบการในพื้นที่ พัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองสงขลา ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมกับชุมชน ความโดดเด่นของผ้าบาติกเมืองสงขลาอยู่ที่สีและลวดลายอันคมชัดที่สามารถบอกเล่าเรื่องราว วัฒนธรรมความเป็นอยู่ ธรรมชาติ เอกลักษณ์ของท้องถิ่นเมืองสงขลา มีกรรมวิธีการลิตที่ละเอียดซับซ้อนทั้งกระบวนการทั้งพิมพ์เทียน แต้มสี ระบายสี ย้อมสี  บาติกเมืองสงขลาจึงเป็นทั้งงานหัตถอุตสากรรมและงานศิลปะ เป็นผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกประจำเมืองสงขลาที่มีความสวยงามโดดเด่นมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร

บริษัทสงขลาเฮอริเทจ เป็นบริษัทผู้ประกอบกิจการธุรกิจเพื่อสังคม ด้านการพัฒนาเมือง และการจัดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์เมือง ด้วยความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่สู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจควบคู่กับการรักษาคุณค่าความเป็นมรดกวัฒนธรรม ไปสู่การเสริมสร้างขีดความสามารถ ในระดับที่กว้างขึ้นให้ครอบคลุมเครือข่ายสำคัญทั้ง เด็ก เยาวชน คนเมือง ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม โดยใช้แหล่งมรดกวัฒนธรรมที่มีอยู่เป็นต้นทุนนำมาประกอบการสร้างรายได้ เพื่อบริหารงานและนำผลประโยชน์บางส่วนของผลประกอบการ ไปสนับสนุนการบริหารจัดการแหล่งมรดก สร้างกิจกรรมการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เมืองเก่าสงขลา เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเมืองให้เกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องและอย่างยั่งยืน ภายใต้การสนับสนุนของแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติตต่อ คุณชัยวัฒนภัทร เลาสัตย์ ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัทสงขลาเฮอริเทจ 

โทร 0875174478

Facebook page : Songkhla Heritage Companyปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com