หลาดชุมทางทุ่งสง 100 แล้วเหวอ

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 2 ธันวาคม 62 / อ่าน : 392


อีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีของพื้นที่ทางวัฒนธรรมชุมทางการค้าผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรม อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

"หลาดชุมทางทุ่งสง 100 แล้วเหวอ"

จัดมาเป็นครั้งที่ 100 โดยพื้นที่ประสบความสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือจาก 3 ภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม สร้างรายได้ให้กับชุมชน ตลาดสามารถทำให้วัฒนธรรมท้องถิ่นมีคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ให้กับชุมชนได้อีกด้วย

ชุมชนทุกพื้นที่ถ้าสามารถดึงอัตลักษณ์ ของตนเองออกมาและสามารถทำให้เป็นรูปธรรมแบบนี้ได้ ก็จะทำให้เศรษฐกิจของชุมชนเติบโตไปพร้อมๆกับส่งเสริมวัฒนธรรมของชุมชนไปด้วย

ชื่นชมพื้นที่ตลาดวัฒนธรรมแบบนี้มากกว่า ตลาดที่เกิดการนำเอาสินค้าต่างชาติเข้ามาขาย ทำให้เกิด "ของเก่าก็หาย ของใหม่ก็หด "

ก่อนที่เราจะเป็นอะไร เราต้องรู้ให้ได้ว่าอะไรทำให้เราเป็นเรา นั่นคือ ศิลปะและวัฒนธรรมปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com