สินไซโมเดลปี4 การแสดงหนังประโมทัยสินไซ โดยโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์

หมวดหมู่ รายงานพิเศษ , โดย : admin , 31 ตุลาคม 62 / อ่าน : 228


 

“หนังประโมทัยสินไซ” หรือ หนังบักตื้อ ตามชื่อเรียกแบบอีสาน ถือเป็นศิลปะการแสดงที่ยังมีร่องรอยให้เห็นในพื้นที่หลายจังหวัดในภูมิภาคนี้ ที่ผ่านมาหนังประโมทัยในจังหวัดขอนแก่นพอมีอยู่หลายคณะ แต่ที่โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ได้สืบสานเอาไว้เพราะเห็นว่ากำลังจะสูญหายไป
ประกอบกับโครงการ “สินไซโมเดล” ที่มีเครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนอีสานได้เข้ามาหนุนเสริม และปลุกพลังให้หนังประโมทัยได้กลับมาสู่ชุมชนอีกครั้ง โดยเน้นเอาสื่อศิลปวัฒนธรรมในชุมชนได้เข้ามาหนุนเสริมให้เกิดการสืบทอดและพัฒนา โดยทางโรงเรียนเห็นถึงผลที่จะได้รับในการฝึกทักษะ การร้อง การลำ และการเชิดตัวหนัง โดยหยิบเอาเรื่อง “สินไซ” ซึ่งเป็นวรรณกรรมที่อยู่บนผนังของสิมโบราณของวัดไชยศรี ซึ่งตั้งอยู่ในชุมชนที่เล่าเรื่องราวสินไซบริเวณฝาผนังโดยรอบมาใช้
เป้าหมายในการดำเนินการเพื่อหวังสืบสาน ต่อยอด และอนุรักษ์ศิลปะการแสดงแบบโบราณเอาไว้ โดยมีครูภูมิปัญญา ปราชญ์ชุมชน พร้อมทั้งครูและนักเรียนได้ร่วมถ่ายทอดทั้งการลำ การฟ้อน การแสดงการใช้เครื่องดนตรีอีสาน ทั้งพิณ แคน โปงลางที่มีการเอามาประยุกต์ใส่กับดนตรีสากล จนเกิดการแสดงที่ทำให้หลายคนชื่นชอบและถือเป็นหนึ่งในสื่อดีที่กลายเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในพื้นที่โดยโครงการสินไซโมเดล สาวะถีเมืองสามดีวิถีสุขอย่างยั่งยืนปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com