นั่งรถไฟลอยน้ำ ตามรอยวัฒนธรรมไทยเบิ้ง ที่บ้านโคกสลุง จ. ลพบุรี / คาราวานสำราญใจ ซีซัน 2 ตอน 5

หมวดหมู่ รายงานพิเศษ , โดย : admin , 28 ตุลาคม 62 / อ่าน : 256


ชุมชนเก่าแก่ที่มีวัฒนธรรมประเพณีตลอดจนการดำรงชีวิตแบบเป็นกลุ่ม ที่เรียกว่า ”วัฒนธรรมไทยเบิ้ง” อัตลักษณ์เด่นชัดของชุมชนคือการนุ่งโจงกระเบน ใส่เสื้อกระโจมหรือเสื้ออีหิ้ว ผ้าขาวม้าพาดบ่า สะพายย่าม นิยมกินหมาก ชมการแสดงรำโทนและเพลงวิถีชีวิตชาวบ้าน และกินอาหารพื้นถิ่น ที่ได้วัตถุดิบจากธรรมชาติ ที่บ้านโคกสลุง จ. ลพบุรี วันเสาร์ที่ 31 มี.ค. 61 ทางช่อง 33

ติดต่อท่องเที่ยว
คุณประทีป อ่อนสลุง : 084-9786782ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com