โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สู้ซึมเศร้าด้วย Artfield ศิลปะบำบัด และดนตรีบำบัด

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 2 ตุลาคม 62 / อ่าน : 429


       

โครงการสื่อสร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรมเพื่อการบำบัดรักษาแบบประคับประคองผู้ป่วยระยะสุดท้าย และการต่อยอดการสร้างการเรียนรู้ที่ยั่งยืน (Creative Art Therapy and Sustainable Learning for Palliative Care and End of Life Patient) ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมศิลปะบำบัด สู้ซึมเศร้าด้วยศิลป์” เพื่อให้ความรู้ศาสตร์แห่งศิลปะบำบัดเชิงลึก ทั้งการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างรูปแบบศิลปะบำบัดที่ไม่ใช่เพียงจำกัดอยู่ในกรอบแห่งการวาดภาพแต่ยังเป็นการรวมของศาสตร์แห่งเสียงดนตรีบำบัด ศาสตร์แห่งการเคลื่อนไหว และการละคร (Movement Therapy and Drama Therapy) เน้นการเรียนรู้การใช้ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เข้าร่วมอบรมทั้งผู้ป่วย และบุคคลทั่วไป ในวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 ณ โถงนิทรรศการชั้น 3อาคาร CU Art 4C ถนนพระราม 4


กิจกรรมนี้เป็นการนำศิลปะ และ ดนตรีบำบัด มาสู้ซึมเศร้าด้วย Artfield  เปลี่ยนโรคซึมเศร้าด้วยความเข้าใจเพียงแค่เราเข้าใจตนเอง แล้วคนรอบข้างจะเข้าใจคุณ


ในกิจกรรมมีการใช้ศิลปะและดนตรีมาใช้เพื่อให้คนที่คิดว่าตัวเอง กำลังซึมเศร้า มาลุกขึ้นสู้กับปัญหาเหล่านี้กับอาวุธที่เรียกว่า "ศิลปะบำบัด" เรียนรู้วิธีเปลี่ยนความเศร้าเป็นความสุข และมาหยุดพฤติกรรมที่นำไปสู่ความซึมเศร้า

เพราะคนที่มีภาวะนี้มีหลายระดับ และความรุนแรงที่เกิดขึ้นก็ต่างกัน วิธีการบำบัดรักษาจึงมีความต่างกันออกไปด้วย ภาวะนี้เกิดได้จากหลายอย่างรอบๆ ตัวทั้งครอบครัว, ความกดดันจากคนรอบข้าง, ความเครียดสะสมจากการทำงาน, ความท้อแท้, ความสับสน, ความรู้สึกว่าตัวเองไม่มีทางเลือก ทั้งๆ ทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเองทั้งนั้นว่าจะกำหนดให้ตัวเองเป็น "ผู้เลือก" หรือ "ผู้ถูกเลือก" ทุกอย่างเรา "เลือกได้" อยู่ที่ว่า "เลือกที่จะอยู่กับปัญหา" หรือ "ก้าวออกมาจากปัญหา"ไปดูกิจกรรมที่เกิดขึ้นนี้กัน... ว่าศิลปะ และ ดนตรี บำบัดโรคซึมเศร้าได้เพราะอะไร ...


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com