เดิน- วิ่ง เด็กจับมือผู้สูงวัย เพิ่มกิจกรรมทางกายสู่.. ชุมชนสามดีวิถีสุข ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ และผู้ทรงคุณวุฒิ สสส.

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 29 สิงหาคม 62 / อ่าน : 252


ประมวลภาพกิจกรรม เดิน- วิ่ง
...เด็กจับมือผู้สูงวัย..
สู่ ชุมชนสามดีวิถีสุข สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี

เดิน-วิ่ง เด็กจับมือผู้สูงวัย
เพิ่มกิจกรรมทางกาย
สู่... ชุมชน 3ดีวิถีสุข

วันนี้ เด็กในชุมชนตำบลคลองพน
บ้านท่ามะพร้าว และบ้านทุ่งครก
ชวนชาวบ้านในชุมชนมาเดิน วิ่ง
พร้อมกับผู้สูงวัยในชุมชน

โดยมีเส้นทางการเดินวิ่งจากบ้านไร่สุขสันต์
พร้อมต้อนรับผู้สูงวัยในชุมชน
จับมือเดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ

ซึ่งมีน้องๆเด็กเล็ก ศพด.บ้านทุ่งครกและบ้านท่ามะพร้าว
ร่วมวิ่งและเดิน พร้อมชมการแสดงชวนกันมากินผัก
และ มอบหนังสือนิทานแก่ ศพด. และโรงเรียน

พร้อมการเปิดป้ายแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
โดย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวปลอดบุหรี่และขยะ

เพื่อให้เกิด "ชุมชนสามดีวิถีสุข"
ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com