หลังจากที่คุณตัดสินใจและลงมือทำ คุณจะบอกกับตัวเองทันทีเลยว่า เสียดายเวลาที่ผ่านมาคุณน่าจะลงมือทำมาตั้งนานแล้ว

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 1 สิงหาคม 62 / อ่าน : 157


หลังจากที่คุณตัดสินใจและลงมือทำ คุณจะบอกกับตัวเองทันทีเลยว่า เสียดายเวลาที่ผ่านมาคุณน่าจะลงมือทำมาตั้งนานแล้ว 
ครูดิน สถาวร จันทร์ผ่องศรี (Head Coach โครงการวิ่งสู่ชีวิตใหม่)
มาร่วมเป็น 1 ใน 8 คนต้นแบบ เปิดรับสมัคร ไม่จำกัดเพศ อายุ ไม่ว่าจะอยู่ภูมิภาคใดทั่วประเทศ มา
ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com