24-25 ส.ค. 62 : การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมเรื่องตัวชี้วัด เครื่องมือติดตามการพัฒนานักสื่อสารสุขภาวะ และจัดการองค์ความรู้

หมวดหมู่ กิจกรรมล่าสุด , โดย : admin , 30 กรกฎาคม 62 / อ่าน : 2,573


กำหนดการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมเรื่องตัวชี้วัด เครื่องมือติดตามการพัฒนานักสื่อสารสุขภาวะ และจัดการองค์ความรู้
วันเสาร์ - อาทิตย์ ที่ 24 - 25 สิงหาคม 2562
โรงแรม TK palace ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 

24 สิงหาคม 2562
09.00 - 10.00 น. ลงทะเบียน

10.00 - 10.30 น. กล่าวต้อนรับ โดยอาจารย์มานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

10.30 - 11.00 น. กล่าวถึงพันธกิจและแนวทางการขับเคลื่อนงานของแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ และตัวชี้วัด เครื่องมือติดตามการพัฒนานักสื่อสารสุขภาวะโดยอาจารย์ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ

11.00 – 12.00 น. บรรยาย เรื่อง “นักสื่อสารสุขภาวะ/ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง : เป็น อยู่ คือ” โดยรองศาสตราจารย์ ดร. เกศินี ประทุมสุวรรณ

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น. ร่วมทำความเข้าใจ “แบบประเมินใหม่ นักสื่อสารสุขภาวะ/ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” โดยรองศาสตราจารย์ ดร. เกศินี ประทุมสุวรรณอาจารย์พีรพัฒน์ พันศิริ

15.00 – 18.00 น. แบ่งกลุ่มย่อยฝึกปฏิบัติ “การคลี่ผลลัพธ์ การออกแบบเก็บข้อมูล และการวางแผนตามแบบประเมินนักสื่อสารสุขภาวะ/ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง”โดยรองศาสตราจารย์ ดร. เกศินี ประทุมสุวรรณอาจารย์พีรพัฒน์ พันศิริ

25 สิงหาคม 2562
09.00 – 10.00 น. ทบทวนบทเรียนวันวาน

10.00 – 12.00 น. เรียนรู้กระบวนการ ถอดบทเรียน : เครื่องมือจัดการความรู้โดยรองศาสตราจารย์ ดร. เกศินี ประทุมสุวรรณอาจารย์พีรพัฒน์ พันศิริ

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. แยกย้ายกลับภูมิลำเนา

 

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม***
----------------------------------------------------
ที่อยู่โรงแรม ทีเค. พาเลซ ที่อยู่ : 54/7 ซ.แจ้งวัฒนะ 15 ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์สอบถามเส้นทาง : 02-574-1588ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]