ทีม Art Gallery 1 ใน 11 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบเพื่อผลิตผลงานในโครงการ “อย่าให้เหล้ามาลวงเรา”

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 18 กรกฎาคม 62 / อ่าน : 176


น้องๆ ได้มีการถ่ายทำผลงานเข้าร่วมประกวดไปแล้ว โดยการถ่ายทำนั้นมีทั้งยากและง่ายไปพร้อมกัน แต่ก็สามารถถ่ายทำได้เรียบร้อยดี


ไปชมบรรยากาศการทำงานของน้องๆ ทีม Art Gallery กันจร้าปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com