ทีม Shin Young โครงการประกวดคลิปสั้น สารคดีสั้น และหนังสั้นด้วยโทรศัพท์มือถือ อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 15 กรกฎาคม 62 / อ่าน : 275


ทีม Shin Young ถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในการทำงานมีฝนตกนิดหน่อย แต่งานก็ลุล่วงไปได้ด้วยดีพร้อมที่จะส่งงาน Draft แรกแล้วไปชมบรรยากาศการทำงานของน้องๆ กันปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com