การถวายมือทุกแขนงวิชา​ ของลูกศิษย์​กลุ่ม​ลายคำ​เชียงใหม่​

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 28 มิถุนายน 62 / อ่าน : 191


รวมการถวายมือทุกแขนงวิชา​ ของลูกศิษย์​กลุ่ม​ลายคำ​เชียงใหม่​ ในพิธี​ไหว้ครู​ประจำปี​ 27​ ปี​ กลุ่ม​ลาย​คำ​เชียงใหม่​ ณ​ วิทยาลัย​เทคโนโลยี​ชรินรัตน์​ จ.ลำพูน

ไปชมความอ่อนช้อย งดงาม ของศิลปวัฒนธรรมแขนงนี้พร้อมๆ กันที่นี่ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com