กายแกร่ง ใจแกร่ง คุณ !!! ก็ฝึกได้ โดยกลุ่มลายคำ เชียงใหม่

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 28 มิถุนายน 62 / อ่าน : 185


กายแกร่ง ใจแกร่ง คุณ !!! ก็ฝึกได้ โดยกลุ่มลายคำ เชียงใหม่

ซึ่งเรื่อง การตีกลองบูชา การตีกลองสะบัดชัย การฟ้อนหอก การฟ้อนเจิงดาบอักขระธรรมล้านนา การตัดกระดาษลายตุง เป็นเรื่องที่น่าสนใจ ผู้ที่ฝึกฝนความแข็งแรงของร่างกายด้วยเจิงอักขระธรรมล้านนา การฝึกดาบปะทะ หอกปะทะ จะทำให้กายแกร่ง ใจแกร่ง

ดูตัวอย่างได้ที่นี่ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com